- Thế gian có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, đến nay không cách nào dùng khoa học phương thức đi giải thích.

- Tiên, chỉ là dân gian một loại truyền thuyết, nhưng mà thế gian là có tồn tại hay không lấy tiên? Thương hải tang điền, năm tháng biến thiên, nhân loại đi qua thời đại văn minh về sau, một đoạn từng bị lãng quên, vùi lấp vô số năm tháng lịch sử tái hiện...

- Vũ trụ đột biến, đại địa trầm luân, thế gian đạo kia thần bí gông xiềng được mở ra, đã từng thần thoại sẽ không còn là truyền thuyết, một cái thế giới hoàn toàn mới đem vạch trần thần bí một góc... Thế gian sẽ lại quang lâm thần thoại!

P/s: 1/6 lên chương nhé!
Mới nhất

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

wtfhex Avatar

wtfhex

Level: 0
Đen Bạc Đỏ Tình
14
827
9

Vinh danh bảng

loading