Theo một khỏa tinh cầu tánh mạng sinh ra đời mới bắt đầu xuất phát, sẽ chứng kiến vô số văn minh hưng vong suy sụp, giống loài sinh ra đời cùng diệt vong, tại vô số thiên tai mà thay đổi phía dưới, không có gì là vĩnh hằng bất biến đấy, chỉ có không ngừng cải biến bản thân, tại nghịch cảnh bên trong liên tục tiến hóa, mới có thể thành tựu hoàn mỹ thắng lợi.

Câu chuyện, từ một cái nho nhỏ tế bào bắt đầu...

Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử

vote
18
Nguyệt phiếu
360
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • isuka đề cử 4 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
  • [email protected] đề cử 14 Nguyệt Phiếu
    5 tháng trước

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


isuka 80