Tiên Lộ Tranh Phong

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 400 phiếu

Tu tiên như qua sông, vạn mã thiên quân lại tranh buồm. Bởi vậy khi ngươi lựa chọn con đường này lúc, ngươi cũng đã bước lên không bao giờ ngừng nghỉ nhân sinh thi đấu. Nếu muốn giành được thắng lợi, cần không chỉ có là dũng cảm tiến tới dũng khí, càng phải đối mặt vô số phong đao sương kiếm cùng gió tanh mưa máu.


Tranh cướp, tại bước lên tiên đồ trước đó, đã bắt đầu! 


Truyện mới của tác giả Duyên Phận tác giả truyện Vô Tận Võ Trang

Trích Đoạn

Chương 133: Kết thúc (đại kết cục)

Chương 132: Cuối cùng quyết đấu

Chương 131: Quyết chiến

Chương 130: Ngăn chặn (hạ)

Chương 129: Ngăn chặn (trung)

1 - Chương 1: Đuổi theo giấc mộng (Quyển 1)

2 - Chương 2: Thảm biến

3 - Chương 3: Giận dữ giết người

4 - Chương 4: Lừa Tiên

5 - Chương 5: Nhân Quả khó khăn

6 - Chương 6: Tàng Tượng Kinh

7 - Chương 7: Ngọc Môn xông thiên

8 - Chương 8: Bước lên Tiên đồ

9 - Chương 9: Tẩy mạch

10 - Chương 10: Trận đạo

11 - Chương 11: Chỉ cầu Tiêu Dao kiếp này

12 - Chương 12: Thương ly biệt

13 - Chương 13: Phát chí nguyện to lớn

14 - Chương 14: Tẩy Nguyệt phái

15 - Chương 15: Truy tìm

16 - Chương 16: Linh Châu

17 - Chương 17: Cố Trường Thanh

18 - Chương 18: Tần quản sự

19 - Chương 19: Vào phủ

20 - Chương 20: Vệ gia thiếu gia

21 - Chương 21: Nghề làm vườn

22 - Chương 22: Sư pháp tự nhiên

23 - Chương 23: Đâm mã

24 - Chương 24: Thúc giục

25 - Chương 25: Rơi rụng

26 - Chương 26: Không làm thư ký

27 - Chương 27: Đối thủ mới

28 - Chương 28: Liên minh

29 - Chương 29: Quy củ

30 - Chương 30: Tùy người lập kế

Xem hết