Trạch nam Cố Tiểu Sơn xuyên qua đến Tu Chân giới, phát hiện phụ thân so với hắn sớm xuyên qua ba trăm năm, trải qua tu luyện thành tiên, ít ngày nữa liền muốn phi thăng Tiên giới.

Kế thừa to lớn của cải Cố Tiểu Sơn, đối mặt cái này xa lạ Tu Chân giới, hắn sẽ đi theo con đường nào...

Đây là một cái trạch nam xuyên qua sau, đậu bức khôi hài nhị thứ nguyên cố sự!

------------
Cha con nam chính đều rất đậu bức. Truyện hài hước, siêu hài!
--------

Ae ném kim đậu, nguyệt phiếu,... và chấm điểm từng chương để ủng hộ cho converter nhé.
Mới nhất
1 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
59,182
Linh khí
410
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Đẹp Trai Có Gì Sai
148
115859
116860

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận