Đánh giá
Đã có 50 người đánh giá
Hắn từ một tòa nhỏ yếu nhất Tiên Thôn khởi bước, tay cầm thần bí thượng cổ Bí Bảo —— Cổ Họa quyển trục . Có thể ở trong cổ họa tiên thôn trồng Tiên Thảo, nuôi Tiên Thú, có gấp trăm lần gia tốc sinh trưởng hiệu quả .

Hắn dẫn dắt Tiên Dân, đem chúng giới ngàn tỉ người Yêu Linh quỷ đều giẫm ở dưới chân, trở thành vạn chúng thần phục Tiên Thành Chi Vương .

Đề cử

vote
1
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

808 Avatar

808

Level: 3
May Mắn Hơn Người
77
65881
11298

Vinh danh bảng

loading