Tiên Thành Vú Em

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 18 phiếu

Đường thành tiên, nơi nào cầu? ( Cầu thành tiên tìm ở đâu)

Tuyết Sơn đỉnh, Cung Điện lạc.( Trên Tuyết sơn một tòa cung điện)

Ai nói vì hiền vì Thánh giả tự có Tiên Cốt? ( Hiền giả Thánh giả chưa chắc là người tốt )

Vọng Ngôn là yêu vì Ma giả Trường Sinh Bất Hủ?( Nói rằng Thành Yêu tất không chết)

Tiên Thành Tiên Thành, trước có Tiên? Vẫn là trước có Thành?( Gà có trước hay trứng có trước)

P/s: truyện có lúc theo kiểu diễn giải trinh thám

Trích Đoạn

Chương 1568: Tà Thần Điện

Chương 1567: Bất biến cùng biến hóa

Chương 1566: Mạt pháp... Nhưng nhân tâm không

Chương 1565:. Muốn xem... Càng rộng lớn hơn

Chương 1564: Thế Giới Ý Chí

1 - Chương 1: Thái Bình trấn rất lợi hại thái

2 - Chương 2: Thiếu niên áo trắng

3 - Chương 3: Tiên Thiên Huyền Ma công

4 - Chương 4: Ta không ngu ngốc, đúng hay không?

5 - Chương 5: Hắc Viêm Niệm Lực

6 - Chương 6: Chính Đạo thắng lợi

7 - Chương 7: Gặp nhau

8 - Chương 8: Sau khi sinh đệ nhất ngừng lại

9 - Chương 9: Siêu cấp Vịt!

10 - Chương 10: Đi tiểu

11 - Chương 11: Một người tốt

12 - Chương 12: Băng lãnh huyết dịch

13 - Chương 13: Sương

14 - Chương 14: Ngươi là người, ta là bộc

15 - Chương 15: Tuyết Mị nương

16 - Chương 16: Đứa ngốc? Đứa ngốc!

17 - Chương 17: Trên đời đứa ngốc quá ít, người

18 - Chương 18: Tên của ta

19 - Chương 19: Cha nuôi tên : Dưỡng nữ tên

20 - Chương 20: Tuyệt Thế Thần Công! Ngươi muốn

21 - Chương 21: Thích khóc Thiếu Nợ

22 - Chương 22: Hắn vì cái gì tức giận?

23 - Chương 23: Trào phúng ăn mày pháp

24 - Chương 24: Người ta tâm tư ngươi khác đoán,

25 - Chương 25: Tà

26 - Chương 26: Niệm Lực cùng niệm thể

27 - Chương 27: Đứa ngốc kiên trì

28 - Chương 28: Cùng đứa ngốc đánh bạc

29 - Chương 29: Không có niệm thể?

30 - Chương 30:Thường thức

Xem hết