Tiên Toái Hư Không

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 418 phiếu
Cửu tử bất hối, đạo tâm vĩnh tồn, một cái rung động đến tâm can con đường tu tiên.Ba nghìn thế giới, Lục Đạo Luân Hồi, phàm nhân cũng có thể nhấc lên rộng lớn mạnh mẽ.Trong mưa gió, mà lại nhìn Lăng Tiên cửu thiên chi lộ!

Thảo Luận Trích Đoạn

Chương 1139: Cường giả tập hợp

Chương 1138: Cơ duyên khó tìm

Chương 1137: Thần bí bảo vật

Chương 1136: Mới chiêu số

Chương 1135: Nhân họa đắc phúc

1 - Chương 1 : Lăng Tiên - Quyển 1 : Lạc Vân Sơn

2 - Chương 2 : Nghìn năm

3 - Chương 3 : Hãnh diện

4 - Chương 4 : Nam nhi {làm:lúc tự mình cố gắng

5 - Chương 5: Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên

6 - Chương 6: Người tu tiên bí ẩn

7 - Chương 7: Tiên thiên võ giả cùng người tu

8 - Chương 8: Lăng Tiên kỳ tích

9 - Chương 9: Phát hiện mới

10 - Chương 10: Linh Dược các

11 - Chương 11: Giá trị liên thành

12 - Chương 12: Tự rước lấy nhục

13 - Chương 13 : Thiếu niên anh hiệp

14 - Chương 14 : Tuyệt thế võ công

15 - Chương 15: Tiên gia bảo vật

16 - Chương 16 : Tiên pháp cùng vũ kỹ

17 - Chương 17 : Có một không hai tuyệt kỹ

18 - Chương 18 : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết

19 - Chương 19 : Tụ Khí Đan cùng Tu Tiên giả

20 - Chương 20 : Khinh người quá đáng

21 - Chương 21 : Chiến thắng cường địch

22 - Chương 22 : Tu Tiên giả thần thức

23 - Chương 23 : Võ lâm đại hội

24 - Chương 24 : Thiên phú thần thông

25 - Chương 25 : Oan gia ngõ hẹp

26 - Chương 26 : Danh khắp thiên hạ

27 - Chương 27: Cổ họa bảo vật

28 - Chương 28 : Luyện đan thuật

29 - Chương 29 : Cổ Kiếm Môn

30 - Chương 30 : Đại Lực Kim Cương Phù

Xem hết