BOSS là bằng hữu ! Nhân vật chính là kẻ địch ! Nữ chủ khắc tinh ! Chung cực nhân vật phản diện! Cổ tiêu ở thế giới bất đồng trung xuyên qua, nhân vật phản diện nghịch tập, giết chết diễn viên, bắt được nữ chủ phương tâm!
P/S : AI thích đọc truyện nhân vật thuộc loại "bò giống " thì mại zô ....!!!

Trích Đoạn

Chương 52: Trước khi quyết chiến, Thi Hào

Chương 51: Quyết chiến đem mở, sóng ngầm

Chương 50: Bất lực thiếu nữ, năm đó ân

Chương 49: Giao thủ lần nữa, thực lực chân

Chương 48: Thân bất do kỷ, đánh bất ngờ

1 - Chương 1: Cổ Tiêu

2 - Chương 2: Trong mộng chẳng biết thân phận

3 - Chương 3: Xuyên Việt Giả cũng không phải

4 - Chương 4: Tình Báo buôn lậu Mã Nhưỡng

5 - Chương 5: Không giải thích được Ma Tinh

6 - Chương 6: Chiếu Kiếm Trai Đại Đệ Tử

7 - Chương 7: Ly khai Vệ Quốc đi Triệu Quốc

8 - Chương 8: Cáo biệt các sư huynh đệ!

9 - Chương 9: Mới tới Triệu Quốc

10 - Chương 10: Danh chấn Hàm Đan

11 - Chương 11: Mới gặp gỡ Cự Lộc Hầu Triệu

12 - Chương 12: Đến từ Triệu Mục mượn hơi

13 - Chương 13: Triệu Nhã

14 - Chương 14: Người đúng Hàm Đan ngày

15 - Chương 15: Liêm Pha cùng Lý Mục

16 - Chương 16: Bạch Khởi thịt

17 - Chương 17: Sát Cơ tứ phía giữa ly khai Triệu

18 - Chương 18: Liêm Pha Lý Mục phái tới Truy Binh

19 - Chương 19: Trường Bình Chi Chiến Người sống

20 - Chương 20: Thân chịu trọng thương, ly khai

21 - Chương 21: Hiểm tử nhưng vẫn còn sống giữa

22 - Chương 22: Cùng Phượng Phỉ sơ lần gặp

23 - Chương 23: Cùng Phượng Phỉ ước hẹn (20

24 - Chương 24: Bái kiến Tín Lăng Quân (30 tấm

25 - Chương 25: Địch nhân quyết định (40 tấm

26 - Chương 26: Mới gặp gỡ Kỷ Yên Nhiên (50

27 - Chương 27: An Ly Vương

28 - Chương 28: Không có hảo ý An Ly Vương

29 - Chương 29: Kỷ Yên Nhiên đề nghị

30 - Chương 30: Nhược tiểu chính là Hàn Kiệt

Xem hết