BOSS là bằng hữu ! Nhân vật chính là kẻ địch ! Nữ chủ khắc tinh ! Chung cực nhân vật phản diện! Cổ tiêu ở thế giới bất đồng trung xuyên qua, nhân vật phản diện nghịch tập, giết chết diễn viên, bắt được nữ chủ phương tâm!
P/S : AI thích đọc truyện nhân vật thuộc loại "bò giống " thì mại zô ....!!!

Đề cử

vote
16
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
61
84266
1430

Vinh danh bảng

loading