Tiên Vực Khoa Kỹ Bá Chủ

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.7/ 10 - 32 phiếu
Hàng trăm đã qua vạn năm, tiên pháp hoàn toàn chảy vào dân gian, quần hùng cũng khởi; tân tư tưởng, tân tình thế, tân sự vật, tầng tầng lớp lớp.

Truyền thống người tu hành, đối mặt trước đó chưa từng có tình thế hỗn loạn.

Một cái Địa Cầu tới linh hồn, sẽ cho sự biến hóa này trung tiên vực, mang đến như thế nào phong ba đâu này?

Cầu thanks sau mỗi chương
Cầu like
Cầu vote tốt !!!

Trích Đoạn


Chương 800: Đánh về

Chương 799: Đọ sức

Chương 798: Đối thủ

Chương 797: Tao ngộ chiến

Chương 796: Xuất kích

1 - Chương 1: Tiên vực

2 - Chương 2: Ti tiện nghiệp?

3 - Chương 3: Nhận thầu

4 - Chương 4: Sặc sỡ loá mắt

5 - Chương 5: Lợi nhuận lật ra

6 - Chương 6: Tiếp chưởng xưởng

7 - Chương 7: Động cơ, cỗ máy

8 - Chương 8: Hồ bằng cẩu hữu

9 - Chương 9: Mưu sĩ tự tiến cử

10 - Chương 10: Thiên hạ xu thế

11 - Chương 11: Mưu sĩ

12 - Chương 12: Cơ hội

13 - Chương 13: Đi nhậm chức

14 - Chương 14: Lập uy

15 - Chương 15: Vua và dân chấn kinh

16 - Chương 16: An Dương

17 - Chương 17: Khu công nghiệp quy hoạch

18 - Chương 18: Đô úy đại nhân

19 - Chương 19: Đại hải a, toàn bộ đều thủy

20 - Chương 20: Hải Hồn Ti

21 - Chương 21: Dây dẫn

22 - Chương 22: Cùng Hải tộc giao dịch

23 - Chương 23: Tân tiêu chuẩn

24 - Chương 24: Liên hợp dệt cơ

25 - Chương 25: Có hàng lậu

26 - Chương 26: Tàn tật binh sĩ

27 - Chương 27: Sớm có lập kế hoạch

28 - Chương 28: Công nghiệp lực lượng

29 - Chương 29: Giá cả chiến

30 - Chương 30: Phản kích

Xem hết