Tiên Yêu Thánh Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 6.7/ 10 - 6 phiếu
"Bệ Hạ, Thái Nhất Môn liên hiệp Ngũ Đại Môn Phái tạo phản!"

"Chán sống, chớ có cho là có thánh nhân chỗ dựa, trẫm cũng không dám động đến bọn hắn! Cho trẫm truyền đại tướng quân Thanh Liên Kiếm Tiên."

...

"Bệ Hạ, đế quốc đã cố, là thời điểm tiến quân Yêu Giới."

"Yêu Giới chuyện để sau đó mới nói, gần đây luôn có thánh nhân nghĩ muốn mưu hại trẫm, chuyện này bất bình, trẫm tâm bất an."

...

Một Hoa Hạ thanh niên chuyển kiếp trở thành Chu Tước sau đó, hướng về hai giới Thánh Đế con đường, mà một loạt cố sự cũng theo đó bắt đầu.

Trích Đoạn

Chương 33: Đạo tâm phá toái

Chương 32: Ma Ảnh con rối

Chương 31: Tự Nhiên Chi Đạo

Chương 30: Mễ Thị huynh đệ

Chương 29: Liên hiệp kháng Triệu

1 - Tự chương: Thánh Đình cân nhắc quyết định

2 - Chương 1: Diệt thế Lôi Kiếp

3 - Chương 2: Tiên Giới Thái Sơ

4 - Chương 3: Đột phá Phàm Tiên

5 - Chương 4: Thái Thượng Trưởng Lão

6 - Chương 5: Bản thể hư thoát

7 - Chương 6: Linh Khê Tiên Tông

8 - Chương 7: Rừng trúc phó ước

9 - Chương 8: Sơn Vũ Dục Lai

10 - Chương 9: Lôi Minh đầy trời

11 - Chương 10: Lập công chuộc tội t

11 - Chương 10: Lập công chuộc tội t

12 - Chương 11: Vạn người u oán tiểu

13 - Chương 12: Sơn Châu phong tình

14 - Chương 13: Tầm đạo mịt mờ .

15 - Chương 14: Thái Cực lưỡng nghi.

16 - Chương 15: Liên tục đột phá

17 - Chương 16: Thái Cực thực chiến

18 - Chương 17: Tỷ thí hết mình

19 - Chương 18: Gợn sóng lại nổi lên tiểu thuyết:

20 - Chương 19: Tông môn nguy nan.

21 - Chương 20: Vị trí Tông chủ tiểu thuyết:

22 - Chương 21: Thái Thượng làm phản

23 - Chương 22: Thái Thượng uy hiếp

24 - Chương 23: Diễn võ chiến trận

25 - Chương 24: Bạch Sùng bỏ mình tiểu thuyết:

26 - Chương 25: Thần Thú Chu Tước

27 - Chương 26: Quyết giết Thái Thượng

28 - Chương 27: Lão tổ tàng bảo

29 - Chương 28: Triệu Vũ cầu hôn

Xem hết