Tiểu Binh Truyền Kỳ

DS Chương Đề cử

Điểm: 7.1/ 10 - 31 phiếu

Một thanh niên từ nhỏ đã có giả tâm, hi vọng trở thành một vị nguyên soái thống lĩnh thiên binh vạn mã. Hắn nhận thấy, muốn làm nguyên soái trước hết phải trở thành một vị tướng quân, mà muốn trở thành tướng quân thì phải làm một tên lính nhép trước đã.


Đường Long là một gã thuộc loại COCC (Con ông cháu cha), tốt nghiệp cao trung xong liền tham gia quân đội, dưới thân phận một tiêu binh mà quật khởi trong vũ trụ hỗn độn, từ đó truyển khai một truyền kỳ đầy huyết lê nhân sinh.

Đường Long tham gia vào trại huyến luyện bộ binh, chịu sự huận luyện tàn khốc của Khô lâu giáo quan, cuối cùng cũng trở thành một quân nhân hợp cách. Đường Long chiến thắng hết mọi đồng liêu “Thái điều”, vượt qua mọi gian nan, trở thành hạm trưởng của pháo hạm tự hành. Tuy nhiên, sau khi phá giải mật mã của Hắc động đạn, cuộc chiến dữ dội trong vũ trụ lại bày ra trước mắt hắn

Trích Đoạn

Chương 8: Cuối cùng một trận chiến

Chương 7: Đường Long tuyển phi

Chương 6: Uy Thần diệt thần

Chương 5: Vật tư chia của

Chương 4: không xác quốc gia

1 - Q1 - Chương 1:

2 - Q1 - Chương 2:

3 - Q1 - Chương 3:

4 - Q1 - Chương 4:

5 - Q1 - Chương 5:

6 - Q1 - Chương 6:

7 - Q1 - Chương 7:

8 - Q1 - Chương 8:

9 - Q2 - Chương 9:

10 - Q2 - Chương 10:

11 - Q2 - Chương 11:

12 - Q2 - Chương 12:

13 - Q2 - Chương 13:

14 - Q2 - Chương 14:

15 - Q2 - Chương 15:

16 - Q2 - Chương 16:

17 - Q3 - Chương 17:

18 - Q3 - Chương 18:

19 - Q3 - Chương 19:

20 - Q3 - Chương 20:

21 - Q3 - Chương 21:

22 - Q3 - Chương 22:

23 - Q3 - Chương 23:

24 - Q3 - Chương 24:

25 - Q4 - Chương 25:

26 - Q4 - Chương 26:

27 - Q4 - Chương 27:

28 - Q4 - Chương 28:

29 - Q4 - Chương 29:

30 - Q4 - Chương 30:

Xem hết