Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Trời đưa đất đẩy để hắn đi đến Đại Đường. Ở đấy có Lý Thuần Phong phong thần như ngọc, ở đấy có Viên Thiên Cương một bụng xấu xa. Ở đấy có tiểu Cao Dương uyển mị vô song, ở đấy có Vũ Mị Nương đậu khấu thập tam. Ký lai chi, tắc an chi, thả khán tha nhất ân nhất cừu, nhất tình nhất mộng, nhất tín nhất nặc gian, xem hắn làm thế nào đùa giỡn Trinh Quán, khuấy động Đại Đường!
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
25,400
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Devilmad123 Avatar

Devilmad123

Level: 0
0
3
0

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

15 bình luận


TieuDaoTieuTu 40