Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.5/ 10 - 150 phiếu
THÁNG 4 MÌNH TẬP TRUNG NGUYỆT PHIẾU CHO BỘ NÀY.
AE RÁNG BUFF NHIỆT ĐỂ TRUYỆN THƯ SINH ĐƯỢC NHẬP BẢNG NHÉ.!

Thế kỷ 21 ngành kỹ thuật nam, vượt qua cổ đại trở thành một tên thư sinh nghèo. Trong đại não thế mà chứa một cái thư viện, các loại tri thức cái gì cần có đều có!

Đời này không nói Phong Hầu Bái Tướng, làm sao cũng phải làm cái đại quan chơi đùa a?

Đón mới lên mặt trời mới mọc, Lý Dịch phát ra ý nguyện, dũng cảm phóng ra ở cái thế giới này bước đầu tiên.

"Đứng lại!" Ngựa cao to phía trên, một tuyệt sắc nữ tử thân mang trang phục, tinh tế dò xét một phen, làm tay nhẹ vẫy:

"Trói!" Sau lưng hung ác sơn tặc xông lên. . .

Đêm động phòng hoa chúc, nhìn lấy đẩy cửa tiến đến tuyệt sắc nữ tử. . . Lý Dịch Chí Nguyện phát sinh nho nhỏ cải biến.

Quan cư nhất phẩm, tính là gì? Phong Hầu Bái Tướng, không có ý nghĩa! Ta nhưng là muốn trở thành sơn tặc Vương nam nhân!

P/s: Truyện hay, giải trí tốt. Gần như cực phẩm gia đinh.

Ủng hộ list truyện của mình tại đây: http://truyencv.com/truyen-dang-boi/22881/ Cầu vote 9-10.!

Trích Đoạn


Chương 368: Thục Vương dự định

Chương 367: Chạy trối chết

Chương 366: Chánh thức đại sư!

Chương 365: Không biết cao nhân

Chương 364: Người hiểu ta, Lý Dịch tiểu

1 - Chương 1: Anh tuấn thiếu niên :

2 - Chương 2: Sơn tặc hung mãnh! :

3 - Chương 3: Ép trại tướng công! :

4 - Chương 4: Nhà ta nương tử là sơn tặc! :

5 - Chương 5: Không nhất dạng thế giới :

6 - Chương 6: Sơn tặc nhà cũng không có lương

7 - Chương 7: Tình cảnh gian nan :

8 - Chương 8: Thi kế ăn trộm gà :

9 - Chương 9: Trong học đường Hùng Hài Tử :

10 - Chương 10: Đối phó Hùng Hài Tử phương pháp

11 - Chương 11: Khác thường Hùng Hài Tử :

12 - Chương 12: Sợ là thật có mấy phần bản

13 - Chương 13: Kỳ quái thư sinh :

14 - Chương 14: Bắt cái hiện hành :

15 - Chương 15: Khất Xảo Tiết :

16 - Chương 16: Thiếu nữ hâm mộ :

17 - Chương 17: Giản bút họa :

18 - Chương 18: Bị hù dọa... :

19 - Chương 19: Thứ nhất thùng Kim :

20 - Chương 20: Thất Tịch Từ :

21 - Chương 21: Thước Kiều Tiên :

22 - Chương 22: Thất Tịch hội thi thơ :

23 - Chương 23: Thiên Ngoại Phi Thi :

24 - Chương 24: Ảnh hưởng khuếch tán :

25 - Chương 25: Chất phác đại hán :

26 - Chương 26: Dân phong thuần phác :

27 - Chương 27: Trong nhà không có lương thực :

28 - Chương 28: Xuống núi mua sắm :

29 - Chương 29: Con đường phát tài :

30 - Chương 30: Cản đường ăn cướp :

Xem hết