Đánh giá
Đã có 53 người đánh giá
Tu chân đường nhấp nhô, nhập đạo cần cẩn thận; Trường sinh khát vọng, sống mãi tâm nguyện . Một cái ti vi con kiến hôi, làm sao đi bước một bước vào trường sinh giới? Một nữ: Ta muốn thành tiên, ai có thể ngăn trở, gặp tiên trảm tiên, gặp ma chém ma! . . .

là một trong những tác giả nữ có lòng kiên trì nhất hiện nay!đã ra hơn 1200 chương chưa nghĩ một ngày
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử

vote
1
Nguyệt phiếu
2
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Ta Là Siêu Nhân
40
22956
29087

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


  • 69%

    cầu up a~~~ bộ này ra đc nhiều chap lắm rồi

    hanalss · Phàm Nhân1 tháng trước · Trả lời


phuongdong258 2