Xuyên việt qua dị giới, trở thành xưa nay chưa từng có Trùng tộc Hoàng đế!

Nhảy trùng, bạo trùng, Thứ Xà, con gián, người lây bệnh, dị long, Lôi Thú . . .

Tại đỉnh phong văn minh truyền thừa phía dưới, Diệp Lạc thề muốn trở lại vũ trụ đỉnh phong!

* Các bạn ủng hộ bằng 3 phương thức:
1. Bấm vào 5 sao bên phải màn hình.
2. Bấm đề cử, chọn số Nguyệt phiếu. ( Chỉ áp dụng với bạn có Tài khoản của truyencv.com)
3. Cuối mỗi chương đánh giá chất lượng conver 9-10 điểm. (Nếu hiển thị)
Chân thành cảm ơn!

Truyện khác của Giấy Trắng:
http://truyencv.com/truyen-dang-boi/19641/
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
77
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
99
49505
69630

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

25 bình luận


hobbs2 50
kanggu 10
forkgvn 5
thanhphu18 5
1