Đây là một cái tinh tu vi tôn thế giới, nhỏ yếu tinh tu cũng có thể khai sơn liệt thạch hô phong hoán vũ, người mạnh càng có thể tay nắm tinh thần ngao du tinh không.

Càn Nguyên Đại Lục, mọi người chỉ có đạt tới 15 tuổi, thành công thức tỉnh tinh uẩn, mới có thể dẫn động bản mệnh tinh thần, tiến vào tinh tu hàng ngũ. Vũ Quốc trẻ tuổi nhất Thám hoa lang Hứa Vân, cửu tử nhất sinh bên dưới, thành công thức tỉnh tinh uẩn -- Thần Bí Thư Tịch.

Sau đó dẫn động bản mệnh tinh thần lúc, lại đưa tới một viên ngôi sao màu xanh nước biển -- địa cầu.

Bởi vì ngôi sao này, Hứa Vân hết thảy đều biến hóa bất đồng rồi. Quốc gia mọc như rừng, bách tộc tranh bá, thần bí Tinh Thần Điện, cường đại Tinh Thần Thập Lão. . . Chỉ có ta, mới là cười đến cuối cùng -- Tinh Không Quân Vương.


Cấp bậc trong truyện:
Tu Tinh Giả: Diễn Tinh Cảnh, Uẩn Tinh Cảnh, Dung Tinh Cảnh, Ngộ Tinh Cảnh, Khuy Tinh Cảnh, Hóa Tinh Cảnh, Phá Không Cảnh.

Tinh Thú:Thú Binh, Thú Tướng, Thú Vương, Thú Tôn,Thú Hoàng, Thú Đế, Thần Thú.

Yêu Tu: Yêu Binh, Yêu Tướng, Yêu Vương, Yêu Hoàng, Yêu Tôn, Yêu Thánh.

Mỗi đại cấp bậc đều có cửu trọng: Nhất Trọng, Nhị Trọng...

Ps: Cầu vote điểm 10, Cầu Like ...
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
11,910
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

jumyjon Avatar

jumyjon

Level: 0
Nghèo Rớt Mồng Tơi
3
3041
70106

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận