Đánh giá
Đã có 21 người đánh giá

Một bả kiếm laser xông Tinh Tế , một kiếm nơi tay đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi , kiếm quang bố trí Tung Hoành Vô Địch .

Hỗn Thế Đại Phán Quan , trọc Quang Minh mạo , nơi đó có ta , ở đâu thì có cuối cùng Thẩm Phán .

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Cao Nhân Ẩn Sĩ
11
12304
17391

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận