Đánh giá
Đã có 28 người đánh giá

Phương Minh Ngụy ngoài ý muốn chiếm được Tử Linh truyền thừa, bằng vào việc vận dụng linh hồn mà từng bước biến cường, hơn nữa trở thành người siêu cấp nắm giữ các hạng kỹ năng.

Mới nhất
3 năm trước

Đề cử

vote
1
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Vinh danh bảng

loading