Ngoài ý muốn đạt được Toàn Năng Bắt Quỷ hệ thống, La Lâm sinh hoạt trở nên không giống nhau. Hệ thống tự mang đuổi ma nhân, Cương Thi Vương thậm chí là dị năng giả thuộc tính. Từ đây, La Lâm quyền cúi chào Ngũ La Sát, chân đá đỉnh pháp sư, đánh tơi bời tam giới tà ám, cuồng ẩu lục đạo yêu ma

Khu Ma Nhân: Phù khắc ở tay, thiên hạ ta có;

Cương Thi Vương: Tam giới lục đạo, duy ta vĩnh sinh bất tử;

Dị năng giả: Ta là cuối cùng một cái X-MEN.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
23,280
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • lovelorn112 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 ngày trước
  • minhpokem đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    1 tuần trước
Nhà Giàu Mới Nổi
3
246
302

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận


minhpokem 25
lovelorn112 5