Xuyên qua đến dị giới gì cũng không sẽ làm sao?

Xem ra chỉ có thể làm mình lão bổn hành làm lão sư rồi.

Ta gọi Phương Bạch, có một hệ thống, cái gì cũng biết một chút.

Học sinh: Lão sư, ngươi biết gì?

Phương Bạch: Ta gì sẽ không
Mới nhất
18 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
80,720
Linh khí
31
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

VoDanhMaNu Avatar

VoDanhMaNu

Level: 0
1
85
1302

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận


SOS13579 5