Xuyên qua đến dị giới gì cũng không sẽ làm sao?

Xem ra chỉ có thể làm mình lão bổn hành làm lão sư rồi.

Ta gọi Phương Bạch, có một hệ thống, cái gì cũng biết một chút.

Học sinh: Lão sư, ngươi biết gì?

Phương Bạch: Ta gì sẽ không
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
266,467
Linh khí
118
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

VoDanhMaNu Avatar

VoDanhMaNu

Level: 0
1
240
1839

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

48 bình luận


gianghohiemac 50
nsbienhoa 20
cs113vip110 10
SOS13579 8
nguoiquaduonggiap 5