Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Người nổi tiếng giới, ta ca hát hát đến tốt nhất; ca hát giới, ta diễn kịch diễn nhất tốt; giới văn nghệ, ta đạo diễn đạo ngưu nhất; đạo diễn giới, ta tấu nói tốt nhất; tấu nói giới, ta tiểu thuyết viết thích nhất; giới văn học, ta thể thao chơi nhất bổng. . .

Người nổi tiếng? Ca sĩ? Diễn viên? Đạo diễn? Biên tập? Tác gia? Tấu nói diễn viên? Kịch ngắn bậc thầy? Thể thao minh tinh? Đỉnh cấp lái xe? Không, đều không phải là, ta là mạnh nhất vượt giới Chi Vương.
P/s: Nuôi cho béo rồi làm. :)
Mới nhất

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
wtfhex Avatar

wtfhex

Level: 0
Đen Bạc Đỏ Tình
14
827
9

Vinh danh bảng

loading