Tối Cường Hệ Thống

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 289 phiếu
Ta chính là mạnh nhất.

Main bựa , truyện hài nhiều đoạn cười không nhặt được mồm luôn.

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 943: Ngươi quá đẹp

Chương 942: Cuối cùng một mảnh vụn

Chương 941: Thái Nhật Thiên

Chương 940: Hoàn toàn chém giết

Chương 939: Ngươi âm ta

1 - Chương 1: Để ta thăng cấp đi

2 - Chương 2: Một đám rác rưởi đến đánh

3 - Chương 3: Thế gian kinh khủng nhất võ học

4 - Chương 4: Bóp nát nhìn thấy chi trứng

5 - Chương 5: Hỏa tiễn 1 giống như trên thăng

6 - Chương 6: Sư huynh, 1 bước 1 cái vết chân

7 - Chương 7: Sư huynh, ngươi là đại khí người

8 - Chương 8: Xen lẫn trong người mới khu lợn

9 - Chương 9: Bổn đại gia là vạn năm không

10 - Chương 10: Sư huynh, xin dừng bước

11 - Chương 11: Tên gọi: Không phục chính là làm

12 - Chương 12: Có thể hay không cho cái cơ hội

13 - Chương 13: Này tiết tấu mang không sai

14 - Chương 14: Hoa thức kêu gào, kích phát các

15 - Chương 15: Trên trời đi đĩa bánh sự tình,

16 - Chương 16: Mở ra cấp phó nghiệp

17 - Chương 17: Chỉ có 10 điểm kinh nghiệm gà

18 - Chương 18: Sư huynh điên cuồng liếm

19 - Chương 19: Người sư đệ này có chút cao

20 - Chương 20: Cấp phó nghiệp, ta muốn cùng ngươi

21 - Chương 21: Vô thượng Thần khí: Cửu Ngũ

22 - Chương 22: Binh khí bán sỉ thương tức sẽ

23 - Chương 23: Đây rốt cuộc có phải là thiệt

24 - Chương 24: 2 vị sư huynh nhanh dùng Uẩn Khí

25 - Chương 25: Sư huynh ngươi không thể sỉ nhục

26 - Chương 26: Sư đệ không phải là người như

27 - Chương 27: Ta tới. . . Ta tới.

28 - Chương 28: Ngươi đến cùng sẽ cái gì?

29 - Chương 29: Bất khuất ý chí

30 - Chương 30: Tìm đường chết thành công

Xem hết