Tối Cường Long Sủng Poster
Đánh giá
Đã có 29 người đánh giá
một lần ngoài ý muốn phía dưới, Lâm Tu thu hoạch được Viễn Cổ Truyền Thừa, đồng thời tự dưỡng một đầu Tiểu Bạch Long, từ đó đi đến một đầu Cường Giả chi Lộ


Lưu lạc Hoa Đô, đùa du hí các loại trong mỹ nữ.

"Không sai, ta chính là toàn năng, ta chính là mạnh nhất".

-------------------------------------------------------------------------------------
PS: Đánh nhau rất nhiều!!!
Mới nhất
7 giờ trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

May Mắn Lần Sau
42
24324
1826

Vinh danh bảng

loading


✶Thąทh Hưทℊ✶ 50