Dương Vũ, đạt được nghịch thiên Rút Thưởng Hệ Thống, vượt qua mười cái Tiểu Thuyết Thế Giới! Khi Ác Ma Quả Thụ phủ xuống < Tuyệt Thế Đường Môn >, ai là tối cường võ hồn? Khi Hỗn Độn Thần Thể xuất hiện ở < Thôn Phệ Tinh Không >, Hoàn Mỹ Thần Thể tính là gì? Khi < Toriko > bên trong tế bào Gourmet đi tới < Hoàn Mỹ Thế Giới >, đến người nào càng có thể ăn? Khi rút thưởng hệ thống tăng level đi tới < Tuyệt Thế Võ Thần >, người đó mới thật sự là nhất định thành thần? Đến tiếp sau thế giới còn có < Thất Giới Võ Thần >, < Đấu Phá Thương Khung >, < Lăng Thiên Chiến Tôn >, < Võ Động Càn Khôn >, < Ái Tình Nhà Trọ > còn có hai thế giới là lấy Đấu La làm bối cảnh tự định nghĩa thế giới! Dương Vũ chỉ có hai chữ: Chư thiên vạn giới, duy ta tu thần!
Cvt: Vì một số lý do nên post lại ( Cvt trước nghỉ và hơi nhiều sạn)! Mong mọi người thông cảm =^.^=
- Cầu Thanks và Vote tốt (quan trọng nhất)
-Có một số truyện cvt có thể chưa đọc, nên tên có thể là Hán Việt thay vì tên Nhật,mong mọi người bỏ qua và có thể thông báo ở dưới.
︻ ╦̵̵╤─── + ♫ ๖ۣۜLucario ♫

http://www.69shu.com/txt/25801.htm

Trích Đoạn


Chương 1174:, rời đi Côn Bằng tổ

Chương 1173:, Bắc Hải chi hành kết thúc

Chương 1172:, Bảo thuật

Chương 1171:, trọng bảo

Chương 1170:, tiến vào Thần Tàng

1 - 1: Tiểu Thuyết Thế Giới Rút Thưởng Hệ

2 - Chương 2: Vũ Hồn giác tỉnh

3 - Chương 3: Huyền Hồ Lâm

4 - Chương 4: Trăm vạn năm Hồn Thú —— Cực

5 - Chương 5: Đại thu hoạch

6 - Chương 6: Cao su quả thực

7 - Chương 7: Hồn Cốt cùng bán đấu giá

8 - Chương 8: Luyện Yêu Hồ

9 - Chương 9: Lòng đất dung nham quả thực cùng

10 - Chương 10: Đáp ứng lời mời Shrek

11 - Chương 11: Shrek Học Viện

12 - Chương 12: Hải Thần các hội nghị

13 - Chương 13: Tân sinh nhập học

14 - Chương 14: Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông

15 - Chương 15: Tân sinh đi học 2

16 - Chương 16: Dốc hết ra S Chu Y

17 - Chương 17: Đánh từ Tam Thạch

18 - Chương 18: Tân sinh khảo hạch

19 - Chương 19: Kinh động Đường Tam

20 - Chương 20: Khảo hạch bắt đầu

21 - Chương 21: Loá mắt Mị Mị quả thực

22 - Chương 22: Nghỉ

23 - Chương 23: Tam Nhãn Kim Nghê

24 - Chương 24: Tam Nhãn Kim Nghê Tiếp Dẫn thuộc

25 - Chương 25: Kiểm tra lên cấp (15)

26 - Chương 26: Chuẩn bị mở hậu cung? (25)

27 - Chương 27: Thưởng bảo bối hội (35)

28 - Chương 28: Bị tập kích (45)

29 - Chương 29: Nội dung cốt truyện cải biến,

30 - Chương 30: Thiểm Diệu Thiên Địa Lộng Lẫy,

Xem hết