Võ đạo xưng hùng, ai dám tranh phong?

Ngẫu lấy được võ hiệp triệu hoán hệ thống, vô tận võ hiệp nhân vật, làm bạn nhân vật chính chinh phục ngàn vạn cường địch.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
96,030
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
34
9429
3

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

24 bình luận


namduonghkk 40