Tối Cường Y Thánh

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 68 phiếu
Mang theo một thân thông thiên bản lĩnh hung hăng trở về.

Biết chữa bệnh, biết đoán mệnh, biết chế thuốc, biết bày trận, biết luyện phù. . .

"Phía trên thế giới này không có ta không làm nổi sự tình!". Trầm Phong.

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 600: Uy lực quá yếu

Chương 599: Cướp người

Chương 598: Bạo

Chương 597: Khó có thể nhìn thấu

Chương 596: Tâm phục khẩu phục

1 - Chương 1: Giúp ngươi bài bài khí

2 - Chương 2: Không hổ là tiên sư

3 - Chương 3: Ngọc châu tàng linh

4 - Chương 4: 3 linh châm pháp

5 - Chương 5: Họa sát thân

6 - Chương 6: Linh nghiệm

7 - Chương 7: Coi như ngươi xui xẻo

8 - Chương 8: Đao thương bất nhập

9 - Chương 9: Thần tiên thủ đoạn

10 - Chương 10: Đệ tử ký danh

11 - Chương 11: Sư công

12 - Chương 12: Nước chảy thành sông

13 - Chương 13: Chỉ có hắn có thể cứu ngươi

14 - Chương 14: Bao trị bách bệnh

15 - Chương 15: 1 khẩu giới 700 ngàn

16 - Chương 16: Bởi vì hắn rất tuấn tú

17 - Chương 17: Đổi nghề kiếm rác rưởi

18 - Chương 18: Đến đưa tiền người

19 - Chương 19: Dễ dàng kiếm tiền

20 - Chương 20: Tỉnh rồi

21 - Chương 21: Ngươi muốn chết à

22 - Chương 22: Đao sát thành hình

23 - Chương 23: Hóa sát vì là linh

24 - Chương 24: Tái ngộ

25 - Chương 25: Dọa sợ

26 - Chương 26: Kẻ ác tự có kẻ ác trị

27 - Chương 27: Tiên Vị Thạch

28 - Chương 28: Ngươi không phải đã chết rồi

29 - Chương 29: Lời đồn

30 - Chương 30: Suy tính

Xem hết