Trạch nam Lôi Vũ ngủ một giấc xuyên việt đến Dị Thế Đại Lục trở thành mạt rơi Đại Yến đế quốc một tên hoàng đế, mắt thấy muốn bị diệt quốc hoàng đế hệ thống từ trên trời giáng xuống, Thiên Địa Bất Nhân lấy vạn vật vì là xu thế chó, không phục cũng là làm!

Giang sơn là ta, mỹ nhân cũng là ta!

Thiên uy hạo đãng, tán tụng tên ta!

Trẫm chi hào lệnh, ai dám không theo!

Ta muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta, đất này rốt cuộc trói buộc không được ta tâm, ta muốn cái này chư thiên thần phật hôi phi yên diệt!
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
24,500
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

23
3139
3205

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận