Tu La, thích giết chóc giả cũng; manga anime, trạch nam dã vọng; đương Tu La xuyên qua đến manga anime sẽ như thế nào?
Tác giả là tay mới, sẽ không sáng tác phẩm giới thiệu ( cảm thấy thẹn độ hảo cao ) cảnh cáo! Quyển thứ nhất rất nhỏ tham khảo, chuẩn bị trọng viết, đệ nhị cuốn ta chính mình cũng không biết viết như thế nào thành như vậy, thấu sống hạ đi, đệ tam cuốn bắt đầu tận lực đứng đắn viết……
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
60,070
Linh khí
0
Điểm ái mộ
1
829
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận