Tổng Tài Ở Trên Ta Ở Dưới

DS Chương Đề cử

Điểm: 10/ 10 - 2 phiếu
Trộm gien của ta, liền muốn đi?"

Hắn bắt nàng, buộc nàng giao ra đứa con đã sinh 3 năm trước.

Quên ư, không sao ta làm cho nàng sẽ nhớ lại

Chưa từng sinh ? Vậy thì sinh lại đứa nữa!

Trích Đoạn

Chương 40: Không được, lại thổi một hồi

Chương 39: Xì sơn

Chương 38: Nhà bếp tạo phản

Chương 37: Sự trả thù của cung Âu

Chương 36: Ta đã thấy các ngươi kết cục

1 - Chương 1: Nàng mang thai con của ta

2 - Chương 2: Giấc mơ lẽ nào là thật

3 - Chương 3: Cung Âu tiên sinh muốn gặp ngươi

4 - Chương 4: Nàng hội diễn, ta nhìn là được

5 - Chương 5: Mang thai con ta rồi mà còn dám chạy

6 - Chương 6: Xem ra nàng bất tỉnh là thật

7 - Chương 7: Ta là Cung Âu, ta có quyền

8 - Chương 8: Xem ra ta còn rất nhân từ

9 - Chương 9: Giải quyết xong canh cá vốn nên

10 - Chương 10: Liệu người kia có đến cứu mình

11 - Chương 11: Cuộc điện thoại cuối cùng

12 - Chương 12: Được hắn mang ra sơn lâm

13 - Chương 13; Nha, vậy ngươi cút đi

14 - Chương 14:

15 - Chương 15: Không biết muốn làm dạng gì kiểm

16 - Chương 16: Lại một lần luân hãm.

17 - Chương 17: Hắn là heo a

18 - Chương 18:

19 - Chương 19:

20 - Chương 20: Trên đảo lễ cưới

21 - Chương 21: Trang, giả bộ không quen biết

22 - Chương 22: Đoạn tuyệt quan hệ

23 - Chương 23: Đói chết ta rồi

24 - Chương 24: Sự ân cần của Cung Âu

25 - Chương 25: Sự gen tuông của Cung tổng

26 - Chương 25: Ngôi nhà hắc ám

27 - Chương 27: Buổi sáng tốt lành

28 - Chương 28: Cung âu chọn lễ phục

29 - Chương 29: Đường Nghệ nhân chứng

30 - Chương 30: Thiên ý

Xem hết