Cây không ngừng sinh trưởng thịt tôm hùm, suối rượu phun trào ra nồng thuần Brandy, cây dừa trong thân bao vây lấy đủ loại nóng hầm hập cơm đĩa kỳ diệu . . .

Đây là một cái có được vượt quá tưởng tượng nguyên liệu nấu ăn không biết thế giới, vô số nguyên liệu nấu ăn đang đợi mọi người phát hiện, mỗi một cái phát hiện mới đều đang đánh phá mọi người đối với thức ăn ngon lý giải.

Lâm Túc xuyên qua gặp được thời đại Sành ăn tiến đến trước đó trở thành Thánh Sành Ăn Acacia đệ tử, vô số không biết mỹ vị ở trước mặt hắn mở rộng ý chí!

Mỹ thực chí thượng, Thực giả vô địch

Trích Đoạn

    lehoangphi đề cử Nguyệt Phiếu cho truyện 4 ngày trước


Chương 220: Hội đàm cùng Tứ Thánh Thú xâm

Chương 219: Chuẩn bị

Chương 218: Thu thập nguyên liệu nấu ăn

Chương 217: Tìm tới Dreyse

Chương 216: Lại đến Vương quốc Gally

1 - Chương 1: Thế giới của thức ăn ngon

2 - Chương 2: Acacia sư đồ

3 - Chương 3: Người nhà mới

4 - Chương 4: Tứ Cẩu?

5 - Chương 5: Gia tăng thực lực phương pháp

6 - Chương 6: Bắt đầu tu hành

7 - Chương 7: Tiêm vào độc tố

8 - Chương 8: May Mắn Ẩm Thực

9 - Chương 9: Năng lực mới

10 - Chương 10: Lần thứ nhất bắt được nguyên

11 - Chương 11: Giảng bài

12 - Chương 12: Toàn gấu yến

13 - Chương 13: Việc thiện

14 - Chương 14: Phẫn nộ

15 - Chương 15: Heo Độc

16 - Chương 16: Đao công luyện tập

17 - Chương 19: Đảo Chernobyl

17 - Chương 17: Không cách nào cự tuyệt ủy thác

18 - Chương 18: Xuất phát

19 - Chương 20: Dầu Thô Chocolate

20 - Chương 21: Cá Bác Sĩ

21 - Chương 22: Vương quốc Gally

22 - Chương 23: Từ bỏ

23 - Chương 23: Từ bỏ

24 - Chương 24: Mohyan Shaishai

25 - Chương 25: Tập kích

26 - Chương 26: Ẩn tàng cường giả

27 - Chương 27: Midora lưu lại nguyên liệu nấu

28 - Chương 28: King Kong Vui Vẻ

29 - Chương 29: Mỹ thực, mỹ khí, mỹ cảnh

Xem hết