Đánh giá
Đã có 13 người đánh giá
Giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất chỉ có hai cái, tiền cùng đao. Leo lên hướng lên trên không có đường tắt, nếu như có cũng chỉ thuộc về chuẩn bị càng đầy đủ người. Thái bình thịnh thế bên trong Phương Giải muốn làm một cái phú gia ông, đáng tiếc thất bại . Thời loạn lạc bên trong Phương Giải muốn làm một cái thái bình ông, đáng tiếc hắn lại thất bại. Vì lẽ đó, hắn tranh bá thiên hạ.
Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
16,210
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Ăn Không Ngồi Rồi
17
1540
8977

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận