Một đời Thiên Giới đế sư, lại về học cấp ba thời đại, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện hắn trên người nhiều hơn một con rồng...

Khi ngươi còn rất nhỏ yếu thời gian, đối mặt ức hiếp, ngươi là sẽ liều mạng phản kháng vẫn là thuận theo? Đời trước, hắn thuận theo, nhưng này một đời...

Phong lưu đế sư ngang dọc đô thị, xoay tay lật mây trở tay lật mưa, trong lòng chấp niệm chỉ có một:

Ta là vương giả, sao ở dưới người? !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
134,924
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
118
84641
3439

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

24 bình luận


Namha123 25
vongvanveopro 25
¤Hư¤Vô¤Đế¤Chủ¤ 10