Trinh Quan Văn Tông Hệ Thống

DS Chương Đề cử

Điểm: 2.3/ 10 - 4 phiếu
Thuần khiết thiếu niên mang theo một cái văn thanh hệ thống xuyên thủng Đường Triều Võ Đức năm, Lý Thế Dân vẫn còn ở làm Tần Vương, Ngụy Chinh vẫn còn ở làm xấu bụng Thái Tử Đảng, Lý Bạch Đỗ Phủ cái gì còn chưa ra đời, ban đầu Đường tứ kiệt cũng còn chưa giáng thế. Người mang hệ thống, xem ta thư sinh kiếm Phong Hầu.

P/S: Sẽ cố covert đến tết âm lịch đăng. Không ôm con bỏ chợ như Huyễn Tưởng Hàng Lâm Thời

Trích Đoạn