Nhân vật chính là một tay bắn tỉa thiện xạ... trong một lần làm nhiệm vị bị cuốn vào một cơn lốc xoáy ....và anh ta được đưa về quá khứ của vài trăm năm trước đó là thời TAM QUỐC...

Anh ta sẽ đầu quân cho bên nào...Tào Tháo, Lưu Bị, hay Đông Ngô và anh ta sẽ làm gì để trở về...

Đã vào thu, khí trời còn giữ lại một chút nóng bức của mùa hè.

Vương Xán nằm trên đại đại nóng hôi hổi, cảm giác dưới lưng giống như bị dán một miếng sắt nung đỏ, nóng chảy vô cùng, thân thể của hắn theo bản năng nhảy dựng lên.

- Di, đây là đâu?

Đập vào mắt Vương Xán chính là một đám đồng nghịt binh lính phủ kín chiều rộng hơn trăm mét, trong tay cầm cương đao, trường thương vọt tới.

- Tại sao có thể như vậy? Không phải ta đã chết rồi sao?

Trích Đoạn

Chương 1321: Thiên hạ nhất thống ( Đại

Chương 1320: Một chén rượu tương phùng

Chương 1319: đủ loại quan lại bức bách

Chương 1318: Tù binh Tào Ngang cùng Hạ Hầu

Chương 1317: Cam Trữ đã tới gặp truy

1 - Chương 1 ngăn cơn sóng dữ

2 - Chương 2: Thăng Quan

3 - Chương 3: Tảng Đá Kê Chân

4 - Chương 4: Thái Bình Yếu Thuật

5 - Chương 5: Thỉnh Chiến

6 - Chương 6: Trên Đường Đi Gặp Chu Thương

7 - Chương 7: Mời Chào

8 - Chương 8: Cát Cứ Xưng Vương, Mưu Đồ Thiên

9 - Chương 9: Thu Phục Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu

10 - Chương 10: Thám Thính

11 - Chương 11: Ban Đêm Đánh Úp Doanh Địch

12 - Chương 12: Hỏa Công! (1)

13 - Chương 13: Hỏa Công! (2)

14 - Chương 14: Kỷ Linh Nộ Hỏa Xung Thiên

15 - Chương 15: Đột Phá, Bắn Chết Kỷ Linh (1)

16 - Chương 16: Đột phá, bắn chết Kỉ Linh (2)

17 - Chương 17: Trên đường vô tình gặp được

18 - Chương 18: Ngô Hạ A Mông

19 - Chương 19: Bảo Hồng dã vọng

20 - Chương 20: Bảo Hồng dã vọng (2 )

21 - Chương 21: Giết chết Bảo Hồng

22 - Chương 22: Lập uy, nắm trong tay Nhữ Nam

23 - Chương 23: Đời đời là giặc?

24 - Chương 24: Lần đầu gặp

25 - Chương 25: Lãng tử Quách Gia

26 - Chương 26: Dĩnh Xuyên hùng kiệt

27 - Chương 27: Dám vì thiên hạ trước

28 - Chương 28: Tiến vào Lạc Dương

29 - Chương 29: Thái Ung

30 - Chương 30: Trở mặt

Xem hết