Đánh giá
Đã có 5 người đánh giá
Cứu người bị lừa bịp, Trần Hạo ngửa mặt lên trời gào thét: Lão tử nếu lại giúp người làm niềm vui, tựu lại để cho sét đánh chết.

Leng keng: Trợ quỷ làm vui hệ thống khởi động.
......
Người có phiền não, quỷ có chấp niệm, phiền não có thể giải, chấp niệm khó tiêu.
Hành tẩu thế gian, cân đối Âm Dương, chuyển vần, báo ứng khó chịu.
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
88,940
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • khongviecgi đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước
  • trangiahy đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
  • tuyencd đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
zorock Avatar

zorock

Level: 0
3
174
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

17 bình luận


trangiahy 10
khongviecgi 10
tuyencd 5