TRUYỆN ĐANG TRONG TOP ĐỀ CỬ CỦA TAM GIANG!!!!

Hệ thống lưu đã thấy nhiều, hệ thống làm nhân vật chính không nhiều lắm đâu? Tác giả quân không có lục soát, cho nên có quyển sách này.

"Xác nhận khóa lại, hệ thống cắm vào bên trong... Cắm vào 1%... Cắm vào 1.5%..."

"Cô nương, có thể hay không phối hợp một điểm, lại phản kháng tin hay không vài phút gạt bỏ ngươi... Cái gì là hệ thống? Ta chính là hệ thống!"

"Ngọa tào, ngươi đổi cái gì? Cường hóa bộ ngực... Trời ạ, ai mẹ nó để ngươi cường hóa cái này..."

Làm một cái chỉ có thể khóa lại nữ hài tử kéo Phong hệ thống, trương nam truy cầu rất đơn giản. Nữ chủ kí sinh nhóm phụ trách chế bá thiên hạ, hắn phụ trách chế bá nữ chủ kí sinh.

5/12 ĐĂNG......................

PS: Main trọng sinh thành hệ thống, phụ thân vào các em gái dạy dỗ sao cho thành các Nữ Đế hoặc Nữ Hoàng. Truyện rất hài, đáng để đọc.
Hố cũng max sâu, nhập là khó thoát.

+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyencv.com/truyen-dang-boi/27446/

Converter: MISDAX.

Trích Đoạn


Chương 424: Xảy ra đại sự

Chương 423: Mấy hơi thở kinh khủng

Chương 422: Bần đạo sai

Chương 421: Bần đạo liền là không phục

Chương 420: Chúng ta mưu đồ gì?

1 - Chương 1: Không đáng tin cậy chủ kí sinh

2 - Chương 2: Chủ kí sinh ban thưởng

3 - Chương 3: Nghịch tập nằm thương

4 - Chương 4: Khiêu chiến nhiệm vụ

5 - Chương 5: Hệ thống thăng cấp

6 - Chương 6: Huy sái ngươi mồ hôi

7 - Chương 7: Mời chủ kí sinh bảo trì tôn trọng

8 - Chương 8: Làm hệ thống thật là khó

9 - Chương 9: Ngươi đối với con gái ta làm cái

10 - Chương 10: Trương Nam bố cục

11 - Chương 11: Đặc biệt nhiệm vụ

12 - Chương 12: Nhị phẩm võ quyết, Địa Ma quyền

13 - Chương 13: Hệ thống lý tưởng

14 - Chương 14: Sở Vân quốc dự thi giáo dục

15 - Chương 15: Ngực nát tảng đá lớn

16 - Chương 16: Siêu cường chủ kí sinh mô bản

17 - Chương 17: Khó làm Lãnh Mạc Tuyết

18 - Chương 18: Nhận lời mời giáo viên

19 - Chương 19: Mắt xích nhiệm vụ

20 - Chương 20: Đều không phải là đèn cạn dầu

21 - Chương 21: Nữ thần lực hiệu triệu

22 - Chương 22: Mười ngày mắt xích

23 - Chương 23: Võ quán quy củ

24 - Chương 24: Lãnh Mạc Tuyết Lãnh

25 - Chương 25: Hệ thống, ta muốn hối đoái

26 - Chương 26: Một bữa cơm đưa tới thảm án

27 - Chương 27: Mua nhà đưa

28 - Chương 28: Đại Hổ rất sinh khí

29 - Chương 29: Ngày mai đi trả thù, cùng một

30 - Chương 30: Phá dỡ quang vinh

Xem hết