Phần giới thiệu:
Main là một tên neet chính hiệu vì một lần đang chơi game liên minh huyền thoại do giật mình vì tiếng chuông điện thoại nên hắn vô tình bị điện giật và ten ten tén tèn hắn xuyên việt đến một thế giới lạ có tên Đấu Ma Đại Lục
Nơi này họ tu luyện là đấu khí và ma pháp
Với tenseigan ( sẽ xuất hiện ở chương 20 hay bao nhiêu thì mọi người cố gắng đợi nha) và rinne saringan hắn sẽ làm j để được trở về trái đất đây.
Cảnh giới phân chia
-Ma pháp sư. Ma pháp sư học đồ , trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư , pháp thánh , pháp thần (mỗi cảnh giới phân thành 10 cấp)
-Chiến sĩ. Thực tập chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu sĩ, đại đấu sĩ, đấu thánh , đấu thần( mỗi cảng giới chia làm 10 cấp)
- Ma đấu sĩ. Ma đấu sĩ học đồ, trung cấp ma đấu dĩ, cao cấp ma đấu sĩ, ma đấu sĩ , đại ma đấu sĩ, ma đấu sư, đại ma đấu sư, ma đấu thánh, ma đấu thần ( mỗi cảnh giới chia 10 cấp)

Đây là lần đầu e viết về thể loại này nên có gì mọi người chỉ chỉ dùm em để em sửa nha thank m.n nhìu ạk

Trích Đoạn

    kingpost đề cử Nguyệt Phiếu cho truyện 5 ngày trước


Chương 13. Gặp lại tiểu công chúa, ảo cảnh

Chương 12. Kí túc xá, bán ra ma tinh thạch

Chương 11 Tiết học đầu tiên,

Chương 10. Về nhà , tiến vào đấu ma học

Chương 9. Ra ngoài tu luyện khai phát năng lực