"Cái gọi là tiên nhân, nhất thời vì là tiên, chính là cả đời vì là tiên."

Lâm Hạo biểu thị, làm một tên Đại Tiên Nhân, Đại Thiên Thế Giới Sinh Sát Đại Quyền, đều ở trong tay.

"Cái trước ở trước mặt ta trang bức, muốn nghiền ép ta người đã chết!"

"Cái kế tiếp ở trước mặt ta trang bức, muốn đem ta nghiền ép người, đang tại tử vong trên đường!"

"Ở cái này Đại Thiên Thế Giới, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết không lưu vết!"

Quản hắn Tông Sư, vẫn là Hào Cường, tiên nhân bất tử, ta vì là tiên nhân!

+ Ae Đọc Tích Cực Vote (9~10) ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

+ Tình trạng: Đang ra....

Ngày 1/3 sẽ đăng...
Mới nhất
17 giờ trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
86
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Con Nhà Người Ta
36
25748
2134

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận


Hoàng Châu 50
bemap341@ 20
h7101983 12
minhduy9x 2
belut100 2