Dương Phong là < Hắc Ám thế giới > Mạo Hiểm Vương, sáng lập một cái bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ bình dân thần thoại.

Diệt thế tai nạn hàng lâm, hiện thực thế giới cùng Hư Nghĩ Thế Giới dung hợp làm một thể, dần dần hình thành Tân Thế Giới.

Tám trăm năm phía sau, Dương Phong trọng sinh với tân sinh trên thế giới, bằng dựa vào ký ức cùng năng lực chính mình thành công nhậm chức là nhất đáng sợ duy nhất chức nghiệp ẩn. . .


Truyện mạt thế + võng du dung hợp.

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, full.

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
371
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
191
179327
30642

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

45 bình luận


✓∕√๖ۣۜYurisa父 120
Lenska 110
Kiemphung1992 50
vuthanhkgkg123 5
wvs12345 1