******************* Cảnh báo, cảnh báo !!!!!! Truyện siêu cấp yy, ae nào đạo tâm không vững chớ bước vào *********************

******---------------------------------One Punch Man ver2----------------------------------

Lười biếng trạch nam tại một lần ngoài ý muốn bên trong vượt qua đến Hồng Hoang trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Vô luận người nào đều có thể nhất quyền giải quyết.

"Ngọc Đế lão nhi, ngươi vị trí giờ đến phiên ta Lão Tôn đến ngồi một chút" một con khỉ nói ra."Oanh! !" Nhất quyền con khỉ ngất đi, "Quá trắng đi ra rửa sạch" Trương Minh miễn cưỡng nói ra.

****** Cầu Kim Đậu bạo chương

****** Cầu nguyệt phiếu bạo chương.

****** Cầu vote 9-10 điểm sau mỗi chương làm động lực.

----------------------------- P/s: Truyện giải trí, main như Santana, một quyền thốn đến tận rốn.

1-4 lên chương.!!!!!!

Trích Đoạn


Chương 193: Tiến về tiểu thế giới. :

Chương 192: Hạo Thiên khuyên bảo cùng Dao

Chương 191: Hạo Thiên cầu hôn. :

Chương 190: Luy! :

Chương 189: Hiên Viên hôn lễ! :

1 - Chương 1: Bỏ mình nhập Hồng Hoang :

2 - Chương 2: Thần bí lão đạo :

3 - Chương 3: Phế vật chi thể :

4 - Chương 4: Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng

5 - Chương 5: Nhàm chán giảng đạo :

6 - Chương 6: Giảng đạo sau khi kết thúc thường

7 - Chương 7: Đầu bếp con đường cùng sắp

8 - Chương 8: Thứ 2 lần giảng đạo :

9 - Chương 9: Hệ thống? ? ? :

10 - Chương 10: Trương Minh lựa chọn! :

11 - Chương 11: Hệ thống tồn tại! :

12 - Chương 12: Bất Chu Sơn trước Dao Trì độ

13 - Chương 13: Quá 1 mời :

14 - Chương 14: Hồng Hoang du lịch gặp Tổ Vu :

15 - Chương 15: Tiến về Tổ Vu Điện làm khách

16 - Chương 16: Xung đột :

17 - Chương 17: Bàn Cổ Hư Ảnh :

18 - Chương 18: Bi kịch Minh Hà :

19 - Chương 19: Tại gặp Tam Thanh :

20 - Chương 20: Nữ Oa thành Thánh :

21 - Chương 21: Nữ Oa thành Thánh 2 :

22 - Chương 22: Trương Minh Khai Thiên? :

23 - Chương 23: Oa Hoàng Cung :

24 - Chương 24: Tham gia Thiên Đình đại điển

25 - Chương 25: Trương Minh món ăn mới! :

26 - Chương 26: Thiên Đình thành lập, Trương Minh

27 - Chương 27: Chẳng hiểu ra sao kết thúc lần

28 - Chương 28: Trương Minh bọn người mới tới

29 - Chương 29: Trương Minh tại nhân tộc phát

30 - Chương 30: Dao Cơ tâm tư!

Xem hết