Đánh giá
Đã có 26 người đánh giá
Đây là một cái võ đạo hưng thịnh thế giới, võ giả thông qua cảm ngộ thiên địa ngưng tụ quy tắc Ấn Chương, mỗi một phe Ấn Chương đều ẩn chứa thần bí khó lường uy năng

Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, cường giả bễ nghễ thiên hạ, một lời quyết vạn người sinh tử; người yếu tiện như cỏ rác, mệnh bất do kỷ

Đây là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thế giới, rất nhiều Thiên Kiêu hoành không xuất thế, tranh phong thiên hạ

Đây là một đại quân vương hùng chủ Thượng Quan Tiêu Dao mang trọng sinh phúc lợi quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng trở thành Chư Thiên Vạn Giới Sát Thủ chí tôn Truyền Kỳ Cố Sự
Mới nhất
2 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
105,670
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Songcon0 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước
Converter Trung Cấp
73
42446
247

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


Songcon0 5