Vô địch Kiếm Tiên Bạch Vũ ngã xuống ở Thiên kiếp bên trong, nhất mộng trở lại Địa Cầu thời đại thiếu niên.

Kiếp trước hắn bước vào kiếm đạo đỉnh, kiếm chém Vạn Giới, nhưng cô độc.

Đời này hắn một bước một vết chân lại tu Kiếm Tiên, từ đây quét ngang thế gian, quan sát Thương Khung, đăng lâm Vũ Trụ đỉnh.

Ta muốn thành tiên, chiến Thương Khung, thí vấn thiên hạ, ai cùng so tài!
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Tuhan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Tuhan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
zickky09 Avatar

zickky09

Level: 3
Converter Trung Cấp
96
80777
252672

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận