Thất lạc kỷ nguyên, đế khuyết niên đại, nhân đạo thiên kiêu đúng thời cơ ra. Mang theo 130 năm ký ức trở lại quá khứ. Đời này, ta, Võ Thiên đem nâng lên Nhân tộc cờ xí, chinh chiến vạn giới.

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
18
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

khaox8896 Avatar

khaox8896

Level: 3
54
44282
81358

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


vonhat 5
khoa9121995 5
tungdoxu123 2
tranhoan 1
Dolanguyen 1