Thất lạc kỷ nguyên, đế khuyết niên đại, nhân đạo thiên kiêu đúng thời cơ ra. Mang theo 130 năm ký ức trở lại quá khứ. Đời này, ta, Võ Thiên đem nâng lên Nhân tộc cờ xí, chinh chiến vạn giới.

Trích Đoạn


Chương 537: Niềm vui ngoài ý muốn, Lý Nho

Chương 536: 2 người ấm áp, Lý Nho tới chơi

Chương 535: Thâm tình khó phụ, mỹ nhân như

Chương 534: Bất đồng thôi trắc, Điêu Thuyền

Chương 533: Biết rõ thiên hạ, suy đoán!

1 - Chương 1: Vương giả sống lại

2 - Chương 2: Kỷ Nguyên mở ra

3 - Chương 3: Vào Tiên Thiên, xuống núi

4 - Chương 4: Cường mượn Trường Sinh Quyết

5 - Chương 5: Đi tới Cánh Lăng

6 - Chương 6: Giết Phương Trạch Đào

7 - Chương 7: Sớm công bố chân tướng

8 - Chương 8: Sơ ngộ

9 - Chương 9: Nhập hí quá sâu

10 - Chương 10: Kỷ Nguyên chủ bá

11 - Chương 11: Phi Mã Mục Trường

12 - Chương 12: Mua ngựa

13 - Chương 13: Đỗ Phục Uy đột kích

14 - Chương 14: Đại chiến lên

15 - Chương 15: Tông sư chi uy

16 - Chương 16: Bắt giữ Đỗ Phục Uy

17 - Chương 17: 1 chiến kinh Giang Nam

18 - Chương 18: Tái ngộ Loan Loan

19 - Chương 19: Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên

20 - Chương 20: Danh chấn Lạc Dương

21 - Chương 21: Hoà Thị Bích

22 - Chương 22: Gõ

23 - Chương 23: Biên Bất Phụ chết

24 - Chương 24: Lại sẽ Âm Hậu

25 - Chương 25: Phong Vân hội tụ

26 - Chương 26: Bước vào thiền viện

27 - Chương 27: Khẩu chiến thiền viện

28 - Chương 28: Lộ hết ra sự sắc bén

29 - Chương 29: Kết thúc

30 - Chương 30: 10 năm ước hẹn

Xem hết