một câu bản: Mở ra Rinegan, để cho thế giới học sẽ trưởng thành!
Cặn kẽ bản: Đây là một cái thiếu niên trọng sinh Dị Giới cố sự,
đây là một cái rộng lớn mạnh mẽ Đông Phương thế giới,
đây là một cái mỹ nữ như mây niên đại. Cùng Ác Ma ký kết khế ước, hối đoái Huyết Kế hạn giới, Nhẫn Thuật, thậm chí còn Vĩ Thú, từ Sharigan từng bước một lên cấp tới Rinegan.
Huyền Môn, Phật Môn, Ma Môn tranh, vì sao còn sẽ có Ninh Thái Thần cùng Niếp Tiểu Thiến, Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh... Này, nên làm thế nào cho phải
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
32,230
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Nghèo Rớt Mồng Tơi
12
1335
5748

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận