một đời phàm nhân xuyên việt Tây Du Thế Giới, trở thành một giới Thiên Binh.

Chỉ là một cái bình thường Thiên Binh, nếu không bao lâu liền có một cái con khỉ đánh tới, còn có Ma Tộc tạo phản, càng là có Thiên Đình rất nhiều Thiên Binh Thần Tướng cạnh tranh dưới ngáng chân. Bất Thành Công tiện Thành Nhân!

Vì ngăn ngừa trở thành pháo hôi, biến thành tam giới hạt bụi, Quách Thanh phải cố gắng tu luyện, bái Bồ Đề vi sư, cùng Hàng Long xưng huynh gọi đệ, phá Như Lai Chưởng Trung Phật Quốc. Tam giới vực đạo, Cửu Tiêu ở trong gầm trời, sẽ thành một đời thần chủ, tay cầm trăm vạn Thiên Binh, Lăng Thiên tuyệt địa, Chiến Thiên ma!

Phong Thần Chi Chiến còn không có kết thúc, Tây Du cũng không đơn giản...
ĐÃ HƠN 900 CHƯƠNG , KO LO DROP

Đề cử

vote
61
Nguyệt phiếu
1.224
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
57
27342
41223

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

60 bình luận


q325641236 140
Tranlehoailoi 100
kentnguyen 100
baob0gia 100
alibonba 80
Voquocthoi99 40
haquocbinh 20
trichtinhnanguyet 20
•˜™†ử✡†ĥîên™˜• 20
jayron 20
pcv115 2
khoa779khoa 2