Mình nghĩ vài tuần để chỉnh sửa lại toàn bộ truyện.Các bạn thông cảm,sau khi chỉnh sửa mình sẽ cố gắng viết bù.

Trích Đoạn