Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Đến hệ thống Lâm Thiên bước lên cướp đoạt chư thiên con đường, giành cơ duyên, đúc thành bất hủ!

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thần Ấn Vương Tọa, Super Seminary, League of Legends, Đấu La Đại Lục, Tây Du Ký, chư thiên vạn giới đều chờ đợi hắn thăm dò, nhưng mà này tất cả còn phải từ Cổ Kiếm Kỳ Đàm bắt đầu.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰


⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰
Mới nhất
5 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
115,390
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Đẹp Trai Có Gì Sai
139
107643
89425

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

25 bình luận


Kiemphung1992 65
tieudaotannhan 10