Trọng Tải Chiến Xa Ở Mạt Thế

- Vui lòng xác nhận bạn không phải người máy. Lưu ý xác nhận xong chờ vài giây để hệ thống kiểm tra rồi mới ấn Tiếp Tục (chờ đến lúc có dấu tích màu xanh lá cây).

- Nếu bị bắt xác nhận liên tục thì kiểm tra có đang dùng các tool fake ip như vpn, proxy, hotspot shield ... không, nếu có thì tắt các tool này đi. Hoặc đăng nhập sẽ không còn bị xác nhận nữa

2 bình luận


  • 19%

    truyện hay, mới đọc cảm thấy logic hơn mấy truyện mạt thế khác rồi. Thích nhất câu:"Luôn có điêu dân muốn hại trẫm."

    Outlaw · Luyện Khí Tầng 41 tháng trước · Trả lời


  • 83%

    tác giả có 1 bộ não thiên tài để làm ra dc 1 thằng main như vậy

    [email protected] · Luyện Khí Tầng 31 tháng trước · Trả lời