Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá

BOSS đại bạo đặc bạo, Lăng Thần bởi vì tạm thời gia nhập đội ngũ, chia trang bị lúc bị các đội hữu xa lánh, chỉ lấy được một kiện tên là Trọng Trí Hộ Oản Đê Phẩm cấp trang bị.

Đến tận đây, Lăng Thần đi lên một đầu không người dám tại nếm thử con đường.

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
hoang vu Avatar

hoang vu

Level: 0
186
159843
22510

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận