Tru thiên lộ, đạp huyết vũ, nhất kiếm khởi, yêu ma khóc, vạn kiếp lâm, thương sinh linh phục!

Ngạo thị thiên khung, ngã chủ trầm phù;

Phong vân cửu tiêu, duy ngã độc tôn!

Một kiếm ngạo vạn hùng, tru thiên lăng cửu trọng!

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
1
35
0

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận